Opstart af digitaliseringsprojekt

For nyligt holdte vi oplæg til konferencen, Digitaliseringsdagen arrangeret af Digitaliseringsskolen – med 500 deltagere. Formålet var at belyse, hvad der er godt at være opmærksom på ved opstart af et digitaliseringsprojekt.

Vi kom her ind på konkrete indsigter om SMV-markedet, og vi delte nogle tips med revisorer og bogholdere fra hele Danmark.

Julie Maja & Benjamin

Virksomheder har brug for hjælp til at digitalisere

Det spiller en stor rolle i dag, hvorvidt om revisorer og bogholdere prioriterer at hjælpe deres kunder med at digitalisere – og om de er med til at øge deres kunders digitale færdigheder.

Der ligger et fælles ansvar i at få optimeret og automatiseret de interne økonomi-processer ude i det danske erhvervsliv. 

Derfor er vi glade for, at vores platform også kan hjælpe revisorer/bogholdere med at finde de rette digitale systemer til deres kunder. Ydermere kan virksomheder også blive matchet med revisorer/bogholdere/konsulenter, så de får hjælp til deres økonomi eller implementering af systemerne.

Som ‘konsulent/ekspert’ er der mange forudindtagede holdinger om, hvilke systemer de ønsker, at deres kunder skal bruge – og de skal heller ikke være ekspert i alle de systemer, der findes på markedet. Da vi i dag har mere end+300 systemer inden for fintech industrien (løn, regnskab og økonomi), er det besværligt for alle at gennemskue mulighederne.

SMV-markedet oplever flere udfordringer med digitale teknologier

Vi har undersøgt forskellige analyser for at forstå de udfordringer, som virksomheder oplever, når de skal digitalisere – og måske du kan nikke genkendende til det.

Baseret på data og analyser om SMV-markedet ved digitalisering, er der særligt tre store udfordringer de kommende tre år:

 1. Vi har ikke tilstrækkelige ressourcer.
 2. Gevinsterne ved de digitale teknologier er for uklare/ikke høje nok.
 3. Vores medarbejdere mangler kompetencer eller viden.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt SMV’er (juli-august 2021.

Hvad kan vi konkludere ud fra det?

Udfordring 1: “Vi har ikke tilstrækkelige ressourcer.”

Når virksomhederne ikke har nok ressourcer, betyder det, at der er potentiale for konsulenter/eksperter, der kan hjælpe virksomhederne i mål med digitalisering. At automatisere en arbejdsproces, bliver desværre ikke altid prioriteret, selvom det er vigtigt – både i forhold til bundlinjen og ens konkurrencesituation på markedet. Og at den digitale omstilling ikke bliver prioriteret højt, leder os til udfordring nr. 2.

Udfordring 2: “Gevinsterne ved de digitale teknologier er for uklare/ikke høje nok.”

SMV’er finder det svært at gennemskue, hvilke muligheder digitalisering bringer med sig, for “hvorfor skal vi bruge tid på at gøre tingene anderledes, når dét vi gør i dag fungerer fint?”.

Der er for eksempel stadig mange virksomheder, der

 • bogfører og håndterer bilag manuelt.
 • afstemmer banken manuelt.
 • manuelt registrerer lagerstyring og varelager.
 • manuelt håndterer projektstyring og tidsregistrering
 • ikke har overblik over den generelle likviditet mm.

Og vi har derfor en opgave i at tale mere om gevinsterne – og give virksomheder indsigt i alle de fordele, der opstår – tid der bliver frigjort til andre vigtige opgaver – og en bedre navigation inden for deres interne økonomiske situation.

Udfordring 3: Vores medarbejdere mangler kompetencer eller viden.

Når virksomheder ikke har ressourcer eller de rette kompetencer og viden, giver det god mening, hvorfor de teknologiske værktøjer ikke bliver anvendt i særlig høj grad. Og her er der potentiale for, at revisorer/bogholdere/konsulenter blive bedre til at lære fra sig.

Mange involverer ikke virksomhederne ift. de økonomiske indsigter, der er undervejs. Der er mange konsulenter, der ikke får prioriteret det – eller som ikke ønsker at gøre sig ‘uafhængige’.

10 gode digitaliseringsråd

Til konferencen gav vi 10 gode råd, som revisorer/bogholdere kunne tage med sig hjem, da de også kan have svært ved at gennemskue, hvordan virksomheder kommer i gang med digitalisering:

 1. Forstå hvad din kunde bruger af systemer i dag.
 2. Sæt dig ind i hvilke problemer din kunde har, og hvad de ønsker at få løst.
 3. Forstå din kundes ”færdigheder”.
 4. Keep it simple.
 5. Kør med 80 % løsningen – på den måde, bliver din 100 % løsning bedre.
 6. Sæt aldrig frister som du ikke er sikker på, at du selv kan levere.
 7. Brug din viden i dialogen med kunden – de kender ikke alle mulighederne.
 8. Vær proaktiv i rådgivningen.
 9. God onboarding betyder alt.
 10. Anvend DigiMatcher som sparringspartner, når I bevæger jer ud af jeres comfortzone.

Har du prøvet vores behovsanalyse? Vores platform hjælper virksomheder med at gennemskue, hvad der er godt at digitalisere – samt hvilke systemer, der er de bedste til dem.

Kontakt os

Følg med

LinkedIn

På LinkedIn har du mulighed for at følge vores rejse som ny tech startup.

Vi har store ambitioner – og vi håber, at du vil følge os og anbefale os videre.

Klik for at følge med.